Oktatás

Ha szeretnél önállóan hajót vezetni - legyen az bérelt vagy saját -, ahhoz a megfelelő képesítéssel kell bírnod. A különböző szintű tanfolyamok és jogosítványok más-más típusú felkészülést követelnek meg, illetve eltérőek a vizsgakövetelmények. Több közülük felfogható úgy, mint egymás után következő fokozatok. Ebből adunk most egy rövid összefoglalót.


Belvízi engedélyek:


1. Sport- és kedvtelési célú: a belvízi "sport- és kedvtelési célú vitorlás kishajó vezetői" képesítés nemzetközi érvényű, vagyis a világ összes belvizein történő vitorlás hajó vezetésére jogosít. A hajótest hossza a 20 métert nem érheti el, és a hajón 12 főnél több utas szállítása ezzel a képesítéssel nem lehetséges. A "sport- és kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői" engedély szintén nemzetközi, belvizeken, 4 kW-nál erősebb motorteljesítményű hajók vezetésére ad képesítést, felső lóerő korlátozás nélkül, de szintén 20 méteres hajóhosszig és maximum 12 fő utaslétszámig. Tantárgyak: Hajózási szabályzat; Hajózási ismeretek kisgéphajó; Hajózási ismeretek vitorlás kishajó.

2. Szolgálati célú: csak szolgálati célú kisgéphajó képesítés szerezhető, mert vitorlás kishajó képesítés a magyar jogszabályokban nincs. A "szolgálati célú kisgéphajó-vezetői" engedély azokon a szakaszokon érvényes, ahova a vonalvizsga szól. 4 kW-nál erősebb motorteljesítményű hajók vezetésére ad képesítést, felső lóerő korlátozás nélkül, de szintén 20 méteres hajóhosszig és maximum 12 fő utaslétszámig. Szolgálati célú kishajó vezetői képesítéssel a szolgálati célú kishajók vezethetők. A szolgálati célú kishajó fogalma a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendeletben van leírva. Tantárgyak: Hajózási szabályzat; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Hajóelmélet, hajók szerkezete és építése, hajógéptan; Hajóvezetéstan; Elsősegélynyújtás, környezet- és tűzvédelmi ismeretek, vízből mentés; Vonalismeret; Jogi ismeretek; Hajózási képesítésekről szóló rendelet

3. Hivatásos: A hivatásos kishajó vezetői képesítésből kisgéphajó valamint vitorlás kishajó képesítés szerezhető. Ezzel a képesítéssel lehet a Balatonon vízitaxit vezetni és a vitorlás charter hajók is ezzel a képesítéssel vezethetők. A "hivatásos kishajó-vezetői" engedély azokon a szakaszokon érvényes, ahova a vonalvizsga szól, a 4 kW-nál erősebb motorteljesítményű hajók vezetésére ad képesítést, felső lóerő korlátozás nélkül, illetve a vitorla felület sincs korlátozva. Ezzel a jogosítvánnyal szintén 20 méteres hajóhosszig és maximum 12 fő utaslétszámig lehet vezetni. Tantárgyak: Hajózási szabályzat; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Hajóelmélet, hajók szerkezete és építése, hajógéptan; Hajóvezetéstan; Elsősegélynyújtás, környezet- és tűzvédelmi ismeretek, vízből mentés; Vonalismeret; Jogi ismeretek; Hajózási képesítésekről szóló rendelet.

Ha rendelkezel sport és kedvtelési célú kishajó vezetői engedéllyel, felmentést kapsz a hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia, és a hajóelmélet, hajók szerkezete és építése, hajógéptan tantárgyakból.

Ha rendelkezel szolgálati célú kisgéphajó képesítéssel, és a hivatásos képesítést szeretnéd megszerezni, csak gyakorlati vizsgát kell tenned.


Horvátországban megszerezhető jogosítványok:


1. Nemzetközi belvízi és tengeri ICC: a képesítés kisgéphajó valamint vitorlás kishajó belvizeken történő vezetésére szolgál 12 főig, 20 méteres hajóhosszig, illetve kisgéphajó valamint vitorlás kishajó tengeren történő vezetésére szolgál a parttól 12 tengeri mérföldig, 12 főig.

2. „B” kategóriás tengeri kishajó vezetői: birtokában Horvátország felségvizein (a külső szigetektől számított 12 tengeri mérföld távolságig) vezethetsz maximum 30 BRT és legfeljebb 12 fő befogadóképességű motoros és vitorlás hajót vagy jet-skit kedvtelési céllal. Ez lényegében azt jelenti, hogy a képesítés birtokában a horvát charter hajók igen nagy százalékát ki tudod bérelni.

3. „C” kategóriás tengeri kishajó vezetői: a képesítés 30 BRT motoros és vitorlás hajó vezetésére jogosít. E jogosítvány deklaráltan nemzetközi, s természetesen e jogosítványt más, tengeri országok is elfogadják, így például az ARC óceánátkelő versenyen. A vizsgának nem feltétele belvízi képesítés megléte, ugyanakkor igazolni szükséges egy horvátországi, minősített oktatási intézmény által tartott szakirányú tanfolyam elvégzését. Tanfolyamunk ilyen felkészítésnek minősül, elméleti és gyakorlati felkészülésből áll. Az elméletet magyar nyelvű tananyagból sajátíthatják el a jelentkezők. Az elméleti felkészítés időtartama 20 óra, ezt követi egy 4 órás gyakorlat, majd a vizsga. Vizsgázni horvát, angol, német és olasz nyelven lehet, a vizsgához alapfokú nyelvtudás elégséges, illetve tolmács segítségével magyarul lehetséges. Az oktatás tematikája: Part menti navigáció; Motor működése, karbantartása és javítása; COLREG; Tengerjog; Tengerrajz, meteorológia; Rádiózás; Elsősegély; Biztonság a tengeren

4. Yacht Master „A”: Nemzetközi képesítéssel 100 BRT-ig méretű vitorlás-motoros hajót vezethetsz kereseti céllal is. A tanfolyamnak – egyelőre - nem előfeltétele más hajós képesítés megléte. A képesítést a Horvát Tengerészeti Minisztérium állítja ki, 5 évenként kell orvosi vizsgálattal megújítani. Tematika: Maritime angol; Meteorológia és oceanográfia; Navigáció; Tengeri jog; Hajók típusai, úszóképessége és felépítése; GMDSS alapismeretek; Hajózás nagy hajóval; Hajó szimulátoros képzés

5. Yacht Master „B”: ezzel a nemzetközi képesítéssel 500 BRT méretű vitorlás-motoros hajót vezethetsz kereseti céllal is. A tanfolyamnak - egyelőre - nem előfeltétele más hajós képesítés megléte. A képesítést a Horvát Tengerészeti Minisztérium állítja ki, 5 évenként kell orvosi vizsgálattal megújítani. Tematika: Maritime angol; Meteorológia és oceanográfia; Navigáció és útvonaltervezés; Biztonság a tengeren; Tengeri jog; Hajók felépítése; Csillagászati navigáció; GMDSS alapismeretek; Hajózás nagy hajóval; Hajó szimulátoros képzés


Az ezen tanfolyamokra és a hozzájuk tartozó vizsgára való felkészítésen túl vállaljuk manővertréningek szervezését is. Ezek alapvető célja, hogy felruházzon a magabiztos hajózás képességével. Az intenzitás az igényeknek megfelelően változhat, de arra törekszünk, hogy ne nyugtalankodj, amikor önálló túrát indítasz. Sokszor és sokféleképpen kötünk ki partfalhoz, múringra, bójára, gyakorlunk horgonyzást, felkészítünk különféle havária helyzetekre.


1. Általános manővertréning: ajánljuk, ha

  • vizsga előtt állsz
  • már rendelkezel vizsgával, de gyűjtenél némi rutint
  • szakértő útmutatás alapján gyakorolnál.

2. Speciális manővertrénig: havária, hibaelhárítás, vészhívás, katamarán, big boat

undefined